top of page

 

YOULASER SURGICAL

 

YouLaser Surgical är en kirurgisk koldioxidlaser som kan användas i stället för skalpell och är därför vanlig vid behandling av en rad godartade hudförändringar. Koldioxidlaser sänder ut elektromagnetisk strålning med en våglängd på 10.600 nm, därför är laserstrålarna osynliga med blotta ögat. Behandling med koldioxidlaser bygger på brännglasprincipen där  den fokuserade ljusenergin absorberas helt av huden och omvandlas till värmeenergi. Man kan i princip behandla det mesta med laser.

Fördelarna med kirurgisk koldioxidlaser är många jämfört med skalpell.
Genom att variera laserns och grad av fokusering justerar man så att lasern kan användas för att koagulera, förånga eller skära. Allt detta utan att beröra huden och behandlingen är där med en helt steril procedur. Med denna laser behandlar man med hög precision och oftast utan blödning. Den ger även mindre svullnad, mindre smärta och mindre risk för ärrbildning än en skalpell. Mindre ingrepp kan oftast göras utan bedövning. Jämfört med skalpell blir eftervården mindre omfattande och dessutom minskar risken för infektioner och ärrbildning. 

Indikationer

- Nevus

- Sebboroisk Keratos

- Aktinsk Keratos

- Vårtor

- Xantelasma

- Fibrom

- Milier

- Syringom

- Lentigo

Q & A

Vad händer efter behandlingen?

Laserstrålarna förångar hudförändringen och på platsen uppstår ett sår som läker efter några dagar och lämnar inga ärr. För det mesta räcker det med en behandling för att ta bort en hudförändring med laser, men ibland kan det behövas fler än en behandling. Efter behandlingen är huden röd. Några dagar senare bildas en skorpa och när denna ramlar av är huden på platsen något rosaaktig. Huden återfår sin normala hudton efter en tid, hur lång tid är individuellt, och på platsen där hudförändringen suttit syns ingenting förutom frisk hud.

Hur många behandlingar behövs?

För det mesta räcker en behandling för att ta bort en hudförändring med laser, men ibland kan det behövas fler.

bottom of page