top of page

BEHANDLING AV ÄRR

Svartvitt Porträtt av en modell

Har du råkat ut för en hudskada eller ett djupare sår i huden kan det resultera i ett ärr. Det är en naturlig del i hudens läkningsprocess när hudskador uppstår i hudens andra hudlager Dermis. Vissa hudtyper och under visa perioder i livet samt vissa områden är hud mer känslig för ärrbildning. Vid yngre år och/eller vid mörkare hud har du en ökad känslighet för ärrbildning. Ärrvävnad är fibrös vävnad som ersätter den skadade huden.

 

Ärrvävnad skiljer sig från oskadad hud med att ärr är mindre elastiska och mindre motståndskraftig mot UV-ljus. Ärrvävnad saknar även hårsäckar och svettkörtlar vilket resulterar i en mindre effektiv temperaturreglering. När en hudskada uppstår läker de flesta sår med ett plant och blekt ärr. Men i en del fall blir ärret upphöjt, rött och kan börja klia. De klassificeras som hypertrofiska ärr eller som keloider. Hypertrofiska ärr är begränsade till sårytan medan keloider sträcker sig utanför än  själva sårytan. 

VARFÖR UPPSTÅR ÄRR?

Keloida ärr varken bleknar eller försvinner med tiden av sig själva och kan därför behöva
Hypertrofiskt ärr bildas en tid efter din hudskapda och kan både blekan och försvinna med

KELOID

HYPERTROFISKT ÄRR

VÅRA BEHANDLINGSMETODER FÖR ÄRR
Youlaser MT
Discovery Pico
Dermapen 4
PRX -T33
PRP
Mesoterapi

 

Behandling av akneärr med YouLaser MT. Det här är resultat efter endast en behandling 💎.j

FÖRE

BEHANDLING AV AKNEÄRR

Behandling av akneärr med YouLaser MT. Det här är resultat efter endast en behandling 💎.j

EFTER

ERSÄTTNING FÖR ÄRR

Alla barnförsäkringar och andra skadeförsäkringar kan ge ersättning för ärr. Det skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen hur missprydande ärret ska vara för att man ska få ersättning. Hur mycket man får beror på var på kroppen ärret sitter och hur det ser ut. Samma ärr kan ersättas från flera försäkringar. Trots att försäkringsbolagen bedömer samma ärr kan ersättningen skilja sig åt. Det beror på att bolagen utgår från olika ärrtabeller och beräknar ersättningen på olika försäkringsbelopp. Skadan måste ha läkt och blivit ett ärr för att få ersättning. Man brukar säga att ärret måste vara bestående. Försäkringsbolagen anser att en bedömning av när ärret blivit bestående kan göras tidigast ca ett år efter skadehändelsen. Detta innebär att du inte kommer att få ersättning direkt vid skadan utan måste vänta. Det är viktigt att du inte väntar flera år med att återkomma till försäkringsbolaget för en bedömning av ärret, då finns en risk att ersättningen blir preskriberad.

bottom of page