top of page
biofiller.jpg

NY LAG

1 juli 2021 trädde en ny lag gällande injektionsbehandlingar för din säkerhet som kund.

 

 

Derma Clinic Stockholm välkomnar den nya lagen. Injektionslagen infördes i Sverige för att skydda den enskilda individen vid estetiska behandlingar. Endast leg. läkare, leg. sjuksköterskor och leg. tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar och ingrepp. Röntgensjuksköterskor, tandhygienister samt biomedicinska analytiker får EJ utföra behandling. 

 

 

PATIENTSÄKERHET

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen blir applicerbar i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen. 

Derma Clinic Stockholm är registrerad hos IVO (Inspektion för vård och omsorg) och innehar patientförsäkring. 

 

INFÖR BEHANDLING

Konsultation genomförs alltid inför en ny typ av behandling samt om det gått mer än sex månader sedan din senaste behandling. Du som kund genomgår en muntligt konsultation minst två dagar innan din planerade behandling när det gäller estetiska injektioner och minst sju dagar om det gäller estetiska ingrepp som ex. trådlyft. Under konsultationen ska du upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker samt annan relevant information.

 

Detta gäller behandlingarna:

- Botox

- Fillers

- Etrebell

- Profhilo 

- Biofillers

- Sklerosering

- Trådlyft

- PRP

 

Detta gäller EJ behandlingarna:

- Dermapen

- Laserbehandlingar

- Kosmetisk tatuering 

 

 

BETÄNKETID

Inför din behandling ska du efter konsultationen ha en betänketid på två dygn innan estetiska injektioner och sju dagar om det är estetiska ingrepp som ex. trådlyft. Så att du som kund kan fundera över den information som du getts och kan överväga noggrant om du vill genomföra en behandling eller ej. Du behöver ej genomföra en behandling efter en konsultation om du inte vill. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepats inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen. Det innebär att om du besöker oss regelbundet inom en sex månaders period kan boka samma behandling ingen utan konsultation.

 

 

SAMTYCKE & BEHANDLINGSDAG 

Den som avser att genomgå en estetisk injektionsbehandling hos oss ska lämna skriftligt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut. Detta samtyckesavtal mellan patient och klinik skrivs på kliniken vid tidpunkt för behandling. 

ÅLDERSGRÄNS

För att få utföra en estetisk behandling på Derma Clinic måste du vara myndig och där med fyllt 18 år innan konsultationstillfället. Målmans underskrift gäller ej.

 

.

bottom of page