Hidradenitis Suppurativa

 

Hidradenitis Suppurativa (HS), även kallat akne inversa, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i hudveck så som axiller, ljumskar och genitalt med smärtsamma återkommande abscesser och inflammerade bölder med efterföljande hypertrofisk ärrbildning. Patienterna har även fistelgångar mellan lesionerna som kan tömma sig på vätska. Upp till fyra procent av befolkningen har HS och större delen av dem är kvinnor. Orsaken till sjukdomsutvecklingen är ännu inte kartlagt, men man misstänker att det rör sig om genetisk och hormonell faktor i kombination med bakterieflora och externa faktorer så som rökning, stress, kost och övervikt. Viktökning ökar risken för uppblossning av inflammation och insulinresistens, vilket motiverar till en sund viktuppgång med stöd i kost, motion och miljö för att förebygga försämring i HS. Den drabbade har en ökad insulinresistens och ökad risk för att utveckla Diabetes mellitus. HS är ett smärtsamt tillstånd som inverkar på livskvalitet och begränsar fysiskt aktivitet. HS patienter har en ökad risk för depression, ångest och utmattning jämfört med andra patientgrupper.

 

Nationellt centrum

På vår andra klinik Älvsjö Hudmottagning finns ett internationellt centrum för patienter med HS diagnos. Hos oss arbetar specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära team tillsammans med patienten. Alla perspektiv runt patienten tas om hand på ett och samma ställe. Syftet med HS centrum är att förbättra livskvalitetén och minska det sociala stigmat för patienten genom att korta ner väntetiderna, rätt behandling och rätt stöd. Patienten ska vara i centrum och bli sedd som person. Engagemanget ska vara långsiktigt i och med att sjukdomen är kronisk. Verksamhetschefen för Älvsjö Hudmottagning är Hassan Killasli som är specialiserad på och forskar kring problematiken runt HS som diagnos. Kompetensen är därmed nära och tillgänglig och erbjuder en variation av behandlingar, innefattande alltifrån medicinering, laser samt operation, vilket ökar chansen för att finna en fungerande symptomlindring för den enskilde patienten. Men vi önskar även lyfta värdet av dietära och andra livsstilsfaktorer samt psykologiskt stöd för patienterna.

Derma Clinic Stockholm

070-386 01 01

info@dermaclinicstockholm.se

Älvsjö Torg 15B, 125 34 Älvsjö

©2020 Derma Clinic Stockholm

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube