top of page
Ungt par

VUXENVACCIN

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

VUXENVACCIN

Vuxenvaccination är ett viktigt steg för att skydda sig själv och samhället mot en rad sjukdomar. Här är några av de vanligaste sjukdomarna som kan förebyggas genom vaccin för vuxna.

VANLIGA FRÅGOR
Hur ofta?
Pris?
Biverkningar?

 

BÄLTROS

Bältros, även känd som herpes zoster, är en sjukdom som uppstår när varicella-zosterviruset - samma virus som ger upphov till vattkoppor - återaktiveras i kroppen. Efter att en person har återhämtat sig från vattkoppor, förblir viruset vilande inom kroppen. Det kan dock återaktiveras senare i livet, vilket resulterar i bältros.

Detta tillstånd är vanligast hos individer över 50 år och kan leda till smärtsamma hudutslag och andra komplikationer. Det är viktigt att notera att risken för att utveckla bältros ökar med åldern, vilket gör det till en betydande hälsorisk för äldre individer.

Vaccination kan erbjuda ett effektivt skydd mot både vattkoppor och bältros. Genom att vaccinera dig skyddar du inte bara dig själv, utan också de runt omkring dig genom att minska spridningen av dessa sjukdomar.

2

HEPATIT A

Hepatit A är en av de mest frekventa infektionerna som resenärer drabbas av, men kan förebyggas med vaccin.

Hepatit A, som också är känt som epidemisk gulsot, är en akut infektion i levern som orsakas av ett virus. Det är vanligt att viruset kommer in i kroppen genom förtäring av mat eller dryck. Individer som har drabbats av hepatit A har viruset i sin avföring och kan överföra det till andra genom bristande handhygien, till exempel efter att ha använt toaletten. Virusöverföring kan även ske genom förorenat vatten i pooler.

Symptomen på Hepatit A inkluderar gulfärgning av huden och ögonvitan (gulsot), trötthet, feber, illamående, diarré och mörk urin.

 

Sjukdomens svårighetsgrad kan variera från en asymptomatisk infektion, vilket är vanligt hos små barn, till en sjukdom med symtom eller till och med livshotande leversvikt hos vuxna. Trots att man kanske inte uppvisar några symtom kan man fortfarande sprida viruset.

Symtomen kan kvarstå i veckor eller månader. Hepatit A leder inte till kronisk leversjukdom och patienter återhämtar sig vanligtvis inom 2–4 veckor. Trötthet kan dock kvarstå i flera månader efter att inflammationen har försvunnit.

3

HEPATIT B​

Hepatit B är en virusinfektion som kan leda till både akut och kronisk sjukdom, med levern som huvudmål. De första tecknen på infektionen inkluderar illamående, trötthet och gulfärgning av huden. En del individer, särskilt små barn, utvecklar en kronisk form av sjukdomen som ökar risken för att utveckla cirros (även känd som skrumplever) och levercancer.

Vaccination mot hepatit B är avgörande för att förebygga sjukdomen. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att alla nyfödda ska vaccineras mot hepatit B som en del av ett nationellt vaccinationsprogram. Dessutom rekommenderar WHO och andra myndigheter att alla resenärer till länder med hög till medelhög förekomst av hepatit B ska vaccineras.

Hepatit B-vaccinet kan ges antingen separat eller i kombination med ett hepatit A-vaccin. Vaccinet kan ges till individer i alla åldrar, inklusive nyfödda, medan kombinationsvaccinet kan ges från 1 års ålder.

Vaccinationsschemat för både hepatit B-vaccinet och det kombinerade hepatitvaccinet består av tre doser. Den initiala dosen följs av ytterligare doser efter 1 och 6 månader. Det är troligt att den tredje dosen ger ett livslångt skydd.

4

MENINGOKOCKSJUKDOM

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

KIKHOSTA

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

INFLUENSA

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

STELKRAMP

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

DIFTERI

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

HUMANT PAPILLOMVIRUS (HPV)

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

TBE

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

PÅSSJUKA

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

MÄSSLING

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

VATTKOPPOR

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

4

RÖDA HUND

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

bottom of page