SKLEROSERING

Sklerosering är en populär och uppskattad behandling med Aetoxysklerol för åderbråck och ådernät. Sklerosering är en injektionsbehandling där Aetoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål i blodkärlen som ska behandlas. Ämnet irriterar kärlväggarna och kärlen "klibbar" ihop. Det resulterar i att flödet upphör och kärlet kommer att förtvina och försvinna.

Vi rekommenderar att du bokar in dig på en konsultation innan behandlingen där vi kollar om du är en kandidat för behandlingen. 

Att tänka på!

Innan behandlingen ska du undvika BUS-produkter samt att sola i solarium, vi kan urskilja kärlen lättare om du inte har gjort detta. 

Efter behandlingen ska du undvika träning under tre dagar. Använd stödstrumpor i en vecka efter behandlingen. Det behandlade området ska ej utsättas för sol på 4 veckor efter behandlingstillfället för det man orsaka missfärga av huden som behandlats. Återbesök för ny behandling bokas in efter 8 veckor då vi inte kan behandla alla kärl på ett och samma tillfälle.  

Efter behandlingen upplevs kärlet mer framträdande och kommer variera i färg de närmaste veckorna efter. Från rött till blått och sedan till brunt för att till sist blekna bort helt 6 veckor efter behandlingen. Det går tyvärr inte att garantera att alla kärl försvinner, nybildning av ådernät kan fortfarande ske efter behandlingen. 

Kontraindikationer

  • Gravitet

  • Allergisk mot läkemedlet

  • Äter blodförtunnande

  • Står på antiinflammatoriska läkemedel


scleroterapi.jpg