SKLEROSERING

Sklerosering är en populär och uppskattad behandling med Aetoxysklerol för åderbråck och ådernät. Sklerosering är en injektionsbehandling där Aetoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål i blodkärlen som ska behandlas. Ämnet irriterar kärlväggarna och kärlen "klibbar" ihop. Det resulterar i att flödet upphör och kärlet kommer att förtvina och försvinna.

Minst 48 h innan behandlingen ska du enligt den nya lagen som träde i kraft 1 juli 2021 göra en konsultation.

Att tänka på!

Innan behandlingen ska du undvika BUS-produkter samt att sola i solarium, vi kan urskilja kärlen lättare om du inte har gjort detta. 

Efter behandlingen ska du undvika träning under tre dagar. Använd stödstrumpor i en vecka efter behandlingen. Det behandlade området ska ej utsättas för sol på 4 veckor efter behandlingstillfället för det man orsaka missfärga av huden som behandlats. Återbesök för ny behandling bokas in efter 8 veckor då vi inte kan behandla alla kärl på ett och samma tillfälle.  

Efter behandlingen upplevs kärlet mer framträdande och kommer variera i färg de närmaste veckorna efter. Från rött till blått och sedan till brunt för att till sist blekna bort helt 6 veckor efter behandlingen. Det går tyvärr inte att garantera att alla kärl försvinner, nybildning av ådernät kan fortfarande ske efter behandlingen. 

Kontraindikationer

- Gravitet

- Allergisk mot läkemedlet

- Äter blodförtunnande

- Står på antiinflammatoriska läkemedel


scleroterapi.jpg