Botox

Botox är en injektionsbehandling där man behandlar rynkor och fina linjer.

Migrän

Botox reducerar symptomen på migrän och förbättrar livskvalitén för de som har besvär av kronisk migrän.

Botox mot migrän


Vi behandlar med Botox mot kronisk migrän. Man vet ännu inte exakt hur det fungerar. Men man tror att Botox skall hjälpa att blockera smärtsignalerna, vilket gör att migrän inte utvecklas.

Botox fungerar
Botox reducerar symptomen på migrän och förbättrar livskvalitén för de som har besvär av kronisk migrän.

Vem får pröva Botox som behandling?
Om du lider av kronisk migrän och din migrän inte blir bättre av andra läkemedel kan Botox vara något för dig. Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk i 15 dagar eller mer per månad, varav du har migrän i minst åtta av dessa dagar. Kontakta kliniken för mer information gällande medicinsk botox.

Kraftig svettning som inte beror på någon sjukdom, läkemedel, stress eller nervositet kallas för primär Hyperhidros och är ett felaktigt tillstånd i svettkörtlarna vilka producerar onormalt mycket svett under påverkan av en signalsubstans (Acetylcholin). Överproduktionen av svett kan drabba armhålor, handflator eller fotsulor.

Tillståndet som inte är ovanligt påverkar oftast ens vardag på ett eller annat sätt. Många som drabbas upplever därför tillståndet som både besvärligt och givetvis generande, med nedsatt livskvalité som följd. Diagnosen säkerställs genom ett speciellt test för att avgöra graden av översvettning. Tillståndet behandlas väldigt effektivt med Botox, läkemedlet som är godkänt sedan 2003 för denna indikation hämmar svettproduktionen genom att blockera signalen mellan nerv och svettkörtel. Effekten av en behandling kvarstår mellan 6-12 månader.

Efterbehandling

 • Rör eller massera ej det behandlade området.
 • Undvik i 48 timmar - Träning, bad och sol de närmaste.
 • Undvik i 2 veckor - ansiktsbehandling, aktiv hudvård (t.ex. retinol).

F/Q/A

 • Hur länge håller behandlingen?
  Behandling med botox är inte permanent, utan behöver fyllas på med 4 - 6 månaders intervall för ett fint och hållbart resultat.

 • Hur går behandlingen till?
  Innan behandling gör vi alltid en konsultation där vi lägger upp en behandlingsplan. Tar du blodförtunnade kan det rekommenderas att undvika det innan behandling, ta kontakt med din husläkare innan besök. Är du gravid eller ammar så avråder vi dig från behandling med botox.

 • Finns det några biverkningar?
  I sällsynta fall kan det komma övergående sypmtom så som rodnad, pirrningar och ömhet. Ibland kan blåmärken uppstå på vissa känsliga områden. Huvudvärk kan uppstå någon dag efter behandling, men detta går över.

 • När kan jag börja se resultat?
  Resultatet efter behandling tar mellan 3-14 dagar.

 • Vem utför behandlingen?
  Alla injektionsbehandlingar på Derma Clinic Stockholm utförs av legitimerade läkare.

 • Vem går göra botox mot migrän?
  Om du lider av kronisk migrän och din migrän inte blir bättre av andra läkemedel kan Botox vara något för dig. Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk i 15 dagar eller mer per månad, varav du har migrän i minst åtta av dessa dagar. Kontakta kliniken för mer information gällande medicinsk botox.